Praktische zaken

Duur & Locatie:
De duur van een loopbaanadvies- of coachingstraject is gemiddeld 2 tot 6 maanden.

Het fysieke werkgebied is Noord-Holland. Het adres en een kaart voor de route vind je onder contact  De gesprekken kunnen in Hoorn plaatsvinden, in de praktijkruimte of buiten (wandel coaching).

Naast persoonlijke, face2face, gesprekken is het mogelijk de gesprekken online, via Teams, te voeren. ZINZA biedt de trajecten integrated aan, dat betekent dat deze ook goed op afstand in te zetten zijn. Elk traject begint met een intake en een gesprek waarin de doelen worden vastgesteld.

Kennismaking & vergoeding:
Bedrijven & Particulieren kunnen vrijblijvend een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek.

Werkgevers betalen regelmatig mee aan trajecten waarbij de persoonlijke effectiviteit wordt bevorderd. Vraag hier eens naar bij je leidinggevende of afdeling Personeel & Organisatie.

Begeleiding bij ZINZA wordt voor particulieren (nog) niet vergoed vanuit de ziektekostenverzekering. Soms wel door het UWV. Particulieren die kosten voor (loopbaan)begeleiding uit eigen middelen betalen, kunnen deze voor de inkomstenbelasting aftrekken als ‘scholingskosten’ mits het doel ervan ’het verandering van positie of het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden’ is en dat ‘met het oog op het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid’. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Informeer altijd bij je eigen belastingadviseur.

Er zijn voor werkgevers verschillende mogelijkheden, door bijvoorbeeld aanspraak te maken op een verzuim- of re-integratieverzekering. Ook bij collectieve ziektekostenverzekeringen kan soms een deel van de begeleiding vergoed worden.

Beroepsvereniging/gedragscode/klachtenregelement:
Jennifer Kamstra is Register Loopbaanprofessional en geregistreerd in het beroepsregister van de Noloc. Dit is de beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals. Adviseurs van ZINZA houden zich aan de ethische gedragscode en het klachtenreglement van de Noloc. Voor meer informatie zie: www.noloc.nl

Kamer van Koophandel Hoorn nummer: 37122213

Voor meer informatie zijn wij bereikbaar via het contactformulierjennifer@zinza.nl of  06 262 808 55

“Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven.”