Ontwikkeladvies (NL leert door)

Het (Gratis) Ontwikkeladvies nodigt uit om na te denken over je (werk)toekomst. Je krijgt inzicht in je talenten en het geeft je handvatten om regie over je loopbaan en persoonlijke- en professionele ontwikkeling te nemen. Om op die manier gezond je pensioenleeftijd te halen. Het traject wordt betaald middels een tijdelijke subsidie vanuit de Rijksoverheid. 

Iedereen tot de pensioengerechte leeftijd kan hiervoor in aanmerking komen! Werknemers, ZZP’ers, ondernemers of mensen zonder werk.  Lees meer over de regeling op de site Hoe Werkt Nederland: https://www.hoewerktnederland.nl/

Als je je herkent in bijvoorbeeld één van de volgende vragen kan dit traject heel zinvol zijn:

 • Hoe kan ik mijn huidige baan anders invullen en daardoor gelukkiger worden in mijn werk?
 • Ik twijfel of ik dit werk lang wil doen. Maar wat dan wel?
 • Welke functies passen bij mijn talenten?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten?
 • Ik ervaar werkdruk en stress, hoe kan ik dit veranderen?
 • Hoe kan ik mijzelf ontwikkelen naar een andere functie binnen het bedrijf waar ik werk?
 • Welke opleiding is passend bij mij loopbaanwensen?
 • Ik heb al jaren niet gesolliciteerd. Waar begin ik?
 • Hoe maak ik een goed CV?
 • Welke social media is belangrijk en hoe maak ik een profiel?
 • Hoe ontwikkel ik mij verder als ZZP’er?
 • Ik zie op tegen sollicitatie- en netwerkgesprekken. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?

ZINZA Ontwikkeladvies:

Inhoud: 3 gesprekken in Hoorn of online. Totaal 4 uur aan coaching. 

Tevens maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het traject. Hiermee krijg je inzicht in jouw arbeidsmarktkansen. 

Je gaat tussen de gesprekken in zelf aan de slag met opdrachten in een beveiligde omgeving en maakt uiteindelijke een persoonlijk ontwikkelplan waarin je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om je mogelijkheden te vergroten om met plezier en fit aan het werk te blijven.

Spelregels gratis Ontwikkeladviestraject:

 • Je bent 18 jaar of ouder maar je hebt de AOW-leeftijd nog niet bereikt.
 • Je hebt een band met de Nederlandse arbeidsmarkt; je bent verzekerd voor de volksverzekeringen of je werkt in Nederland en je bent in Nederland woonachtig en je bent in het bezit van een Burgerservicenummer (BSN)
 • Je doorloopt het volledige traject en vult de nodige gespreksverslagen en het ontwikkelplan in. De subsidie wordt vervolgens aangevraagd.
 • Aanmeldingen kunnen van 1 december 2020 t/m 30 juli 2021 geregistreerd worden op het subsidieportaal. Aanmeldingen geregistreerd op 30 juli 2021 (zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt) kunnen tot 30 september 2021 uitgevoerd worden.

“Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren.” (Goethe)