Gratis Ontwikkeladvies NL Leert door weer mogelijk!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een nieuwsbericht bevestigd dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos Ontwikkeladvies kunnen volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. De subsidiepot was vorige keer zeer snel leeg dus wacht niet te lang met aanmelden! Meer informatie over de inhoud van het traject staat op deze pagina: https://zinza.nl/ontwikkeladvies/

En je kunt je ook meteen aanmelden: contactformulier. 

Subsidieplafond Gratis Ontwikkeladvies NL Leert door alweer bereikt. 

Op 2 september heeft het ministerie van SZW laten weten dat het maximum aantal registraties, voor het gratis Ontwikkeladvies, is bereikt. Dit is veel sneller dan verwacht: in een tijdspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Je kunt je dus op dit moment even niet aanmelden voor 2020. 

Wel heeft het kabinet op 28 augustus bekend gemaakt dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. 

Er komt hiermee ook nieuw budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen in 2021. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden en snel starten als de regeling weer open gaat?  Laat dan je gegevens achter via het contactformulier. 

Wil je niet wachten tot volgend jaar? Je kunt uiteraard nog wel deelnemen aan één van mijn reguliere trajecten.

NL Leert door: Gratis Ontwikkeladvies

Na de mooie regeling voor 45 plussers, die vorig jaar gratis ontwikkeladviezen konden krijgen, is nu een regeling voor een veel bredere doelgroep. De regeling is onderdeel van NL Leert door en is tot stand gekomen door o.a. de samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten. Iedereen tot de pensioengerechte leeftijd kan hiervoor in aanmerking komen! Werknemers, ZZP’ers, ondernemers of mensen zonder werk.  

Dus als je interesse hebt in een ontwikkeladviestraject om je te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt schrijf je dan snel in. De regeling geldt van 1 augustus tot en met 31 december 2020 (of tot het moment dat het subsidieplafond is behaald). 

Het Ontwikkeladvies nodigt uit om na te denken over je (werk)toekomst. Je krijgt inzicht in je talenten en het geeft je handvatten om regie over je loopbaan en persoonlijke- en professionele ontwikkeling te nemen. Om op die manier gezond je pensioenleeftijd te halen. Het traject wordt betaald middels een tijdelijke subsidie vanuit de Rijksoverheid die ik voor je aanvraag en waarvoor ik de administratie regel. Lees meer over de regeling op de site Hoe Werkt Nederland: https://www.hoewerktnederland.nl/  

Als je je herkent in bijvoorbeeld één van de volgende vragen kan dit traject heel zinvol zijn:

 • Hoe kan ik mijn huidige baan anders invullen en daardoor gelukkiger worden in mijn werk?
 • Ik twijfel of ik dit werk lang wil doen. Maar wat dan wel?
 • Welke functies passen bij mijn talenten?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten?
 • Ik ervaar werkdruk en stress, hoe kan ik dit veranderen?
 • Hoe kan ik mijzelf ontwikkelen naar een andere functie binnen het bedrijf waar ik werk?
 • Welke opleiding is passend bij mij loopbaanwensen?
 • Ik heb al jaren niet gesolliciteerd. Waar begin ik?
 • Hoe maak ik een goed CV?
 • Welke social media is belangrijk en hoe maak ik een profiel?
 • Hoe ontwikkel ik mij verder als ZZP’er?
 • Ik zie op tegen sollicitatie- en netwerkgesprekken. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?

Inhoud traject:

Ontwikkeladvies (Loopbaanadvies): 3 gesprekken in Hoorn of online. Totaal 4 uur aan coaching. 

Tevens maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het traject. Hiermee krijg je inzicht in jouw arbeidsmarktkansen. 

Je gaat tussen de gesprekken in zelf aan de slag met opdrachten in een beveiligde omgeving en maakt uiteindelijke een persoonlijk ontwikkelplan waarin je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om je mogelijkheden te vergroten om met plezier en fit aan het werk te blijven.

Heb je interesse maak dan een (bel) afspraak!

Ontwikkeladvies en omscholing verplicht bij aanvragen NOW

Het kabinet heeft eind mei het Noodpakket banen en economie 2.0 gepresenteerd (NOW). Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Wel zijn er een paar wijzigingen met als doel het behoud van banen en voorkomen van werkloosheid.

Een van die wijzigingen is dat werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

De nieuwe financiële regeling NL leert door, welke nog verder uitgewerkt wordt, ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. 

Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020. Snelle en relatief eenvoudige uitvoering is een vereiste om deze crisismaatregel tijdig toe te kunnen passen. Bij de verdere uitwerking wordt nagegaan hoe het pakket zo goed mogelijk op deze groepen te richten, zonder de regeling te complex of lastig uitvoerbaar te maken.

Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig. Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. Om het pakket gericht onder de aandacht te brengen, komt er een campagne. In die campagne wordt gezocht met partijen die in contact staan met de mensen die baat hebben bij dit pakket, zoals werkgevers, sociale partners, O&O-fondsen, leerwerkloketten, uitvoeringsinstellingen, onderwijsinstellingen etc. Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

Interesse?

Jennifer Kamstra is NOLOC gecertificeerd en dus gekwalificeerd om deze trajecten uit te voeren. Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoe de uitvoering zal verlopen. Wel hou ik je graag op de hoogte, als je hier interesse in hebt. Stuur dan een mail naar Jennifer@zinza.nl