Gratis Ontwikkeladvies NL Leert door weer mogelijk!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een nieuwsbericht bevestigd dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos Ontwikkeladvies kunnen volgen bij een loopbaanadviseur. Er zijn in totaal 50.000 adviestrajecten beschikbaar. De subsidiepot was vorige keer zeer snel leeg dus wacht niet te lang met aanmelden! Meer informatie over de inhoud van het traject staat op deze pagina: https://zinza.nl/ontwikkeladvies/

En je kunt je ook meteen aanmelden: contactformulier. 

Subsidieplafond Gratis Ontwikkeladvies NL Leert door alweer bereikt. 

Op 2 september heeft het ministerie van SZW laten weten dat het maximum aantal registraties, voor het gratis Ontwikkeladvies, is bereikt. Dit is veel sneller dan verwacht: in een tijdspanne van één maand hebben 22.000 mensen zich geregistreerd voor een ontwikkeladviestraject.

Je kunt je dus op dit moment even niet aanmelden voor 2020. 

Wel heeft het kabinet op 28 augustus bekend gemaakt dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld om mensen te helpen zich aan te passen aan de veranderende arbeidsmarkt. 

Er komt hiermee ook nieuw budget beschikbaar voor ontwikkeladviezen in 2021. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden en snel starten als de regeling weer open gaat?  Laat dan je gegevens achter via het contactformulier. 

Wil je niet wachten tot volgend jaar? Je kunt uiteraard nog wel deelnemen aan één van mijn reguliere trajecten.

Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken?

Meld je dan aan voor de Week van de Loopbaan 2020!

Voor de vijfde maal organiseer ik, als Noloc erkend loopbaanprofessional, samen met vele vakgenoten ‘De Week van de Loopbaan’ van 14 tot en met 19 september a.s.

Werkzoekend of wil je meer dynamiek in je huidige werk?
Ben je werkzoekend? Wil je meer plezier en energie uit je werk halen? Sta je voor je gevoel stil in ontwikkeling? Ben je toe aan een volgende stap in je loopbaan? Wil je weten waar jouw kwaliteiten liggen? Er kunnen talloze redenen zijn waarom je ‘vastloopt’ in je werk. Het kost veel energie als je te lang met loopbaanvragen blijft rondlopen. Bovendien kan je zelfvertrouwen een forse deuk oplopen. Als je bedenkt dat je gemiddeld zo’n 90.000 uur van je leven werkt, dan besef je nog meer hoe belangrijk het is om werk te doen dat bij je past en waar je gelukkig van wordt. 

Een loopbaanprofessional helpt je je doel scherp te krijgen en een ontwikkelplan op te stellen, zodat je in beweging blijft.

Leven Lang Ontwikkelen
Ook als je het prima naar je zin hebt, kun je al nadenken over je toekomst. Tenslotte zijn de tijden dat je 30 jaar bij dezelfde werkgever werkt voorbij. Door jezelf voortdurend te ontwikkelen blijf je bij en groei je mee met de veranderende arbeidsmarkt. 

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat dan: blijvend ontwikkelen?
Moet je daarvoor de schoolbanken in of kan dat ook in de praktijk? Betekent het een carrièreswitch of eens snuffelen in een andere branche? Of is een werkervaringsplek voor jou dé oplossing? Veel vragen waar je met een loopbaanprofessional over kunt sparren

Meld je aan voor de Week van de Loopbaan
Ben jij zoekende in werk- en loopbaanzaken en heb je behoefte om eens van gedachten te wisselen met een vakkundige loopbaancoach bij jou in de buurt? Neem dan contact met mij op voor het maken van een afspraak, online of op locatie in Hoorn. Vol = vol dus wacht niet te lang!

Ik hoop je te ontmoeten tijdens de Week van de Loopbaan.

NL Leert door: Gratis Ontwikkeladvies

Na de mooie regeling voor 45 plussers, die vorig jaar gratis ontwikkeladviezen konden krijgen, is nu een regeling voor een veel bredere doelgroep. De regeling is onderdeel van NL Leert door en is tot stand gekomen door o.a. de samenwerking met Noloc, de beroepsvereniging waar ik bij ben aangesloten. Iedereen tot de pensioengerechte leeftijd kan hiervoor in aanmerking komen! Werknemers, ZZP’ers, ondernemers of mensen zonder werk.  

Dus als je interesse hebt in een ontwikkeladviestraject om je te (her)oriënteren op de arbeidsmarkt schrijf je dan snel in. De regeling geldt van 1 augustus tot en met 31 december 2020 (of tot het moment dat het subsidieplafond is behaald). 

Het Ontwikkeladvies nodigt uit om na te denken over je (werk)toekomst. Je krijgt inzicht in je talenten en het geeft je handvatten om regie over je loopbaan en persoonlijke- en professionele ontwikkeling te nemen. Om op die manier gezond je pensioenleeftijd te halen. Het traject wordt betaald middels een tijdelijke subsidie vanuit de Rijksoverheid die ik voor je aanvraag en waarvoor ik de administratie regel. Lees meer over de regeling op de site Hoe Werkt Nederland: https://www.hoewerktnederland.nl/  

Als je je herkent in bijvoorbeeld één van de volgende vragen kan dit traject heel zinvol zijn:

 • Hoe kan ik mijn huidige baan anders invullen en daardoor gelukkiger worden in mijn werk?
 • Ik twijfel of ik dit werk lang wil doen. Maar wat dan wel?
 • Welke functies passen bij mijn talenten?
 • Wat zijn eigenlijk mijn talenten?
 • Ik ervaar werkdruk en stress, hoe kan ik dit veranderen?
 • Hoe kan ik mijzelf ontwikkelen naar een andere functie binnen het bedrijf waar ik werk?
 • Welke opleiding is passend bij mij loopbaanwensen?
 • Ik heb al jaren niet gesolliciteerd. Waar begin ik?
 • Hoe maak ik een goed CV?
 • Welke social media is belangrijk en hoe maak ik een profiel?
 • Hoe ontwikkel ik mij verder als ZZP’er?
 • Ik zie op tegen sollicitatie- en netwerkgesprekken. Hoe kan ik hier beter mee omgaan?

Inhoud traject:

Ontwikkeladvies (Loopbaanadvies): 3 gesprekken in Hoorn of online. Totaal 4 uur aan coaching. 

Tevens maakt een arbeidsmarktscan onderdeel uit van het traject. Hiermee krijg je inzicht in jouw arbeidsmarktkansen. 

Je gaat tussen de gesprekken in zelf aan de slag met opdrachten in een beveiligde omgeving en maakt uiteindelijke een persoonlijk ontwikkelplan waarin je beschrijft welke acties je gaat ondernemen om je mogelijkheden te vergroten om met plezier en fit aan het werk te blijven.

Heb je interesse maak dan een (bel) afspraak!

Ontwikkeladvies en omscholing verplicht bij aanvragen NOW

Het kabinet heeft eind mei het Noodpakket banen en economie 2.0 gepresenteerd (NOW). Ondernemers en werkenden krijgen ook de komende periode financiële ondersteuning vanwege de aanhoudende impact van het coronavirus. Wel zijn er een paar wijzigingen met als doel het behoud van banen en voorkomen van werkloosheid.

Een van die wijzigingen is dat werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert waarmee mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

De nieuwe financiële regeling NL leert door, welke nog verder uitgewerkt wordt, ziet er op hoofdlijnen als volgt uit. 

Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen. De beoogde termijn van in werking treden is juli 2020 met een looptijd tot einde 2020. Snelle en relatief eenvoudige uitvoering is een vereiste om deze crisismaatregel tijdig toe te kunnen passen. Bij de verdere uitwerking wordt nagegaan hoe het pakket zo goed mogelijk op deze groepen te richten, zonder de regeling te complex of lastig uitvoerbaar te maken.

Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig. Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. Om het pakket gericht onder de aandacht te brengen, komt er een campagne. In die campagne wordt gezocht met partijen die in contact staan met de mensen die baat hebben bij dit pakket, zoals werkgevers, sociale partners, O&O-fondsen, leerwerkloketten, uitvoeringsinstellingen, onderwijsinstellingen etc. Voor dit pakket wordt een bedrag van € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

Interesse?

Jennifer Kamstra is NOLOC gecertificeerd en dus gekwalificeerd om deze trajecten uit te voeren. Op dit moment is nog niet exact duidelijk hoe de uitvoering zal verlopen. Wel hou ik je graag op de hoogte, als je hier interesse in hebt. Stuur dan een mail naar Jennifer@zinza.nl

Coronacrisis van maart tot nu: tijd voor reflectie.

Het is maart 2020 en ik ben nog volop aan het werk, binnen de jeugdzorg, als coach en loopbaanadviseur voor Schouten & Nelissen en mijn eigen klanten. Ik hoorde de geluiden over het virus en las verontrustende berichten en toch was ik onvoorbereid. Maar ja, wie wel. 

We gingen massaal thuiswerken en de eerste adviezen, ook vanuit mijn rol als coach, gingen over werkplekinrichtingen, work/life balans en het in beweging blijven. Maar toen weken maanden werden kwamen er andere vraagstukken. Veel ging en gaat op dit moment over zingeving. 

Ik las hier een goed artikel over in de Volkskrant 

LINK https://www.volkskrant.nl/werken/voel-je-je-nutteloos-omdat-je-geen-levens-redt-zo-blijf-je-gemotiveerd-in-je-werk~bef56dc7/

Naast het feit dat veel mensen werk zijn kwijtgeraakt, of daar meer onzeker over zijn geworden, merk ook ik in mijn praktijk dat de afgelopen periode voor veel mensen heeft gezorgd voor reflectie. Reflectie op eigen leven en de invulling daarvan. In bovengenoemd artikel van de Volkskrant geeft trendwatcher en toekomstpsycholoog Tom Kniesmeijer aan dat hij ziet dat het verlangen naar zingeving op het werk de laatste jaren toeneemt.

Misschien besef jij ook dat je ergens iets voelt sluimeren, al een tijd, en dat je eigenlijk iets anders wilt. Dat je het verlangen voelt een keuze te maken die dichter ligt bij wie je bent en waar je achter staat. 

In onze samenleving valt veel te kiezen. Het aanbod van opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden is enorm groot. Dat is fijn maar het blijkt in de praktijk vaak moeilijk een goede keuze te maken. Juist vanwege al die mogelijkheden. Het is belangrijk om je eigen ideeën en wensen te vinden, te ontdekken waar je écht motivatie voor voelt en wat je goed zou kunnen.

Wil jij dat ook, ontdekken waar jouw talenten, drijfveren en wensen liggen om op die manier meer richting te kunnen geven aan je toekomst?

Overweeg dan eens een loopbaanadviestraject!

Jennifer Kamstra 

Mijn samenwerking met Schouten & Nelissen

In het voorjaar van 2014 heb ik een assessment gedaan bij Schouten & Nelissen. Ik wilde namelijk graag als zelfstandig coach ingezet worden voor deze organisatie. De visie van ZINZA en Schouten & Nelissen sluiten naadloos op elkaar aan. Vooral als het gaat om het geloof in de kracht van mensen en het uitgaan van talent en potentieel. Het fijne het slagen van het assessment, en tot stand komen van de samenwerking, is dat ik ook aan mijn eigen ontwikkeling blijf werken. Ik heb in 2015 de certificering  Integrated Coaching afgerond en in 2016 de Compassvision Certification Course.

Integrated Coaching is coaching binnen de (werk-) context van de deelnemer. Een integrated coach weet op elk moment in het coachtraject de optimale interventie in te zetten om het leren te initiëren, versnellen, verdiepen en te borgen. De deelnemer creëert daarmee relevante, duurzame resultaten. Hiertoe maakt de coach gebruik van een waaier aan interventies (face to face gesprekken, mail, online opdrachten, skype, podcasts, video’s, telefonische coaching, etc.). Dit maakt het mogelijk ook op afstand te werken.

Een Compass Coach helpt je talenten vrij te maken en doelgericht nieuwe kwaliteiten te ontwikkelen. Om effectiever en gelukkiger te worden in je werk. Door te ontdekken wat echt belangrijk voor je is. Door je uit te dagen krachtige keuzes te maken om in lijn met die waarden nieuw gedrag te ontwikkelen. Door je te helpen belemmeringen te overwinnen.

Twee mooie trajecten waarbij ik kennis heb kunnen opdoen welke ik direct in praktijk kan brengen!

Klik hier voor mijn profielpagina op de site van Schouten & Nelissen

Plannen maken is zinloos….., of?

Van kantoorbaan naar taartenbakster

Op internet kwam ik een erg mooi verhaal tegen over een vrouw die een totaal andere werkrichting kiest. Erg herkenbaar ook. Veel klanten maken misschien niet zo’n grote ommezwaai (soms wel) maar kleine stappen brengen je soms ook ver. Met als resultaat; een gelukkiger leven. Nieuwsgierig naar het verhaal? Klik hier om ‘Van kantoorbaan naar taartenbakster‘ zelf te lezen en inspiratie op te doen!

Bron foto: oorspronkelijk artikel blog op prominent.nu (2018)